Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sendikal haklar ve ülkemizde kamu görevlileri sendikacılığının gelişimi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Endüstri devrimi ile birlikte ortaya çıkan ve yüzyılı aşkın bir süredir toplumsal yapı içerisinde güçlü  bir  sosyal  taraf  olarak  kendini  kabul  ettiren  sendikal  hareket;  bu  makalede  sendikal haklar açısından incelenmiş, bu kapsamda yirminci yüzyılın ikinci yarısında sonra ortaya çıkan ve bu harekete entegre olmaya çalışan kamu görevlileri sendikacılığının Türkiye’de gelişim süreci ele alınmıştır. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra Türkiye’de önemli bir aşama kaydeden kamu  görevlileri  sendikacılığı  hareketine  vurgu  yapılarak  bu  dönemde  yürürlüğe  konulan 4688  sayılı Kanun; örgütlenme, toplu  pazarlık ve grev hakkı  gibi sendikal haklar açısından gözden geçirilmiş ve son yirmi yıl içerisinde kamu görevlileri sendikacılığının geldiği nokta irdelenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

This article aims to explain the unionism of civil servant in historical perspective by taking into consideration labour unionism which has started by working class, in Europe, with together industrial  revolution.   The  unionism  of  civil  servant  which has  emerged  later  than  labour unionism has developed at a tremendous pace since the last quarter of the twentieth century, in Turkey. The unionism of civil servant has flourished as a result of change in laws during the past two decades in Turkey. For this reason, in this study also is focused on explaining legal framework of civil servant unionism. In this context, this article researches the law on Civil servant and collective bargaining that are anticipating some new amendments in Act no. 4688 (2012), which determine the judicial framework of the civil servant trade unions and the collective bargaining and other unions rights in Turkey.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :