Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iç ortam hava kirliliği ve çalışanlara olumsuz etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük çalışma süresi boyunca üretim yapılan fabrikalar ya da ofis ortamlarındaki çalışanların çalışma süresince ortaya çıkan gaz, toz, buhar gibi iç ortam hava kirleticilerine sürekli maruziyeti, gereken önlemler alınmadığında kaçınılmazdır. Sözü geçen kirleticilerin başında uçucu organik ve inorganik bileşikler ile solunabilir toz partiküller gelmektedir. Öncelikle yapılması gereken ortam  havasında  bulunması  muhtemel  kirleticilerin  konsantrasyonlarının  belirlenmesidir. Muhtemel  kirleticilerin  neler  olduğuna  karar  verilirken  bir  fabrika  için  üretim  süresince kullanılan kimyasalların karakteristik özelliklerinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu aşamada kullanılan  kimyasallara  ait  malzeme  güvenlik  bilgi  formunda  yer  alan  bilgiler  yol  gösterici olacaktır.  Bir  ofis  ortamı  içinse  kullanılan  ofis  aletleri  ve  mevcut  donanımlardan  (fotokopi makinesi,  lazer  yazıcı,  bilgisayar,  kullanılan  mobilya  ya  da  döşeme  vb.)  kaynaklanabilecek salınımların belirlenmesi önemlidir. Çalışma ortamında bulunabilecek muhtemel kirleticilerin neler  olduğuna  karar  verdikten  sonra  bu  kirleticilerin  ortam  konsantrasyonlarının  ve  kişisel maruziyet değerlerinin ölçülmesi gerekmektedir. Sağlıklı sonuca ulaşabilmek için çalışmanın en  yoğun  olduğu  zamanda  ölçüm  yapılması  doğru  olacaktır.  Ayrıca  ölçümlerin  yaz  ve  kış olarak  tekrarlanması  da  daha  yorumlanabilir  sonuçların  elde  edilmesini  sağlayacaktır.  Elde edilen sonuçlar mevzuatta yer alan mevcut sınır değerlerle karşılaştırıldıktan sonra, sonuca göre toplu korunma önlemlerine öncelik vermek kaydıyla gereken önlemler alınmalıdır.

Özet İngilizce :

Workers  can  not  escape  to  expose  indoor  air  pollutants  like  gas,  dust  or  vapor  during  the daily working period in factories or in offices if the necessary precautions are not taken. The pollutants are especially volatile organic and inorganic compunds and respirable dust particles. Firstly  probable  pollutant  concentrations  should  be  measured.  In  order  to  decide  which  are probable pollutants in a factory; the specific properties of chemicals should be investigated which are used during the production prosess. For this step the material safety data sheets of these chemicals are important sources. After determining the probable pollutants in the working enviroment, the second step should be to determine both the concentrations of these pollutants in enviroment and the personal exposure levels The measurements should be taken during the most dense working period. The two measurement time in a year like summer and winter can help to get interpretierbare results. The last step after taken the results; should be compare them with national and international limit values then take cumulative and personal protections.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :