Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni adaylarının müzik tarihi dersine yönelik görüşleri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik tarihi dersi hakkındaki görüşlerini almak ve ortaya çıkacak sonuçlara göre bazı önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Anket, müzik eğitimi anabilim dalında 2. ve 4. sınıfta okuyan toplam 31 müzik öğretmeni adayına beş tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının bu sorulara verdikleri yazılı cevaplar nitel araştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulguların yorumlanması sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının, müzik tarihi dersinin müzik öğretmeni adayının öğrenmesi gereken temel derslerden birisi olduğu ve bununla birlikte öğrenilen bilgilerin kalıcı olabilmesi için, dersin uygulamaya ve dinlemeye yönelik olması gerektiği, Türk bestecilerin müzik tarihimizde, Türk kültürünü oluşturup, Türk müziğinin dünyada tanınmasında büyük rol oynamalarının önemini kavradıkları, müzik tarihi dersinde öğrenilen bilgilerin diğer müzik derslerine özellikle, piyano ve bireysel enstrümanlarına yansımalarında, bir eseri yorumlarken, dönemin özelliklerine uygun olarak yorumlamalarına olanak sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulgulara dayanarak, müzik öğretmeni adaylarının müzik tarihi dersinin işlenişiyle ilgili düşüncelerine hassasiyet göstererek, bu dersin diğer alan derslerine daha iyi cevap verebilecek niteliklerin ortaya konulması amacı ile dört yıl boyunca detaylı bir şekilde okutulması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to learn music pre-service teachers’ view of music history classes. The participants were 31 pre-service music teachers enrolled Music Education Majors in the Fine Arts Education Department of the Education Faculties. They were asked to complete a survey consisting of 5 open-ended questions. Written responses were analyzed using qualitative reseach techniques. Analysis revealed that (1) participants believe that every pre-service teachers should take the music history class., (2) in order for deep learning to take place, the class should contaion hands-on experiences, (3) Participants understand that Turkish besteciler constitute Turkish culture in music history and play an important role in introducing Turkish music to the world, (4) knowledge learned from music history classes can be used in other music classes especially in piano and individual instruments. (5) When reflecting on a musical piece, it is important to consider the conditions of that time. Based on these findings, music teachers should take into account pre-service teachers’ opions’ about music history class and this class should be taught in the 4-year curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :