Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgi toplumu olma yolunda kentsel değişim ve bilgi kentleri

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF, Kent Yönetimleri Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü1
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumu düşüncesi, dünya'nın gündemine bilgi çağı ve sanayi ötesi toplum tartışmalarıyla girmiştir. Bu toplum düzeninde, bilgi; gelişmiş ekonomileri şekillendiren, işin ve üretimin niteliği kadar mesleki yapıları da etkileyen önemli bir güç olarak tanımlanmaktadır. Bilgi piyasada alınıp satılan bir mal olarak görülmeye başlamıştır. Bilginin ticarileşmesi modern ekonomide tamamen yeni bir sektörün oluşumuna neden olmuştur. Bilgi toplumu özelliklerini en çok kentlerde göstermektedir. Bu nedenle gelinen nihai aşama bilgi kentlerinin ortaya çıkmasıdır. Bilgi kentleri, küresel rekabet koşullarının hüküm sürdüğü, iç pazar dış pazar ayrımının ortadan kalktığı günümüz dünyasında, ülkelerin ve firmaların kurtarıcısı olmuştur. Bilgi toplumu olabilmenin önemli araçlarından biri olan bilgi kentleridir. Bilgi kentleri farklı kaynaklarda teknokent, teknopark ve teknolojik park gibi terimlerle de ifade edilmektedir. Bu çalışma, özellikle son yıllarda her alanda meydana gelen gelişmelere bağlı olarak, bilgi toplumu olma yolunda kentsel değişim olgusunu ve bu doğrultuda bilgi kentlerini inceleme amacını taşımaktadır.

Özet İngilizce :

The idea of an information society, entered the world's agenda with the information age and the post-industrial society discussions. In this type of society, information is being defined as a force that shapes developed economies also to be defined as an important power affecting the nature of the occupations as well as the quality of the work and production. Information is being seen as a commodity bought and sold in the market. Commercial integration of knowledge has led to the formation of an entirely new industry in the modern economy. Informatıon society shows ıt's characteristics mostly in the cities. So in this final stage this situation creates the information cities. In today's world, where global competition conditions prevail, the separation of the domestic market and foreign markets has disappeared, information cities has been the savior of nations and firms. Information cities are important tools to become an information society. Information cities are named as technocity, technopark and technological park at different sources. This study aims to examine the case of urban change and information cities in the way of becoming an information society, depending on the advances in every field at recent years.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :