Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The new form of detective novel sample in luise rinsers detective novel “sündenbock”

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

The Fundaments of This Research: The criminal novel, one of the subspecies of novel, is most widely-read type of maintenance literature known as trivial literature. However, in public opinion literature is not esteemed since the low level of literary quality. In order to change the image of traditional criminal novel, a social-political dimension has been attempted to get this type after 1930s. In the meantime, social, political, religious, moral, and feminist elements have been started to be used extensively in this type. Thus, a new theory has occured. The novel of Luise Rinser, Sündenbock, is a good example to this type of criminal novels. The Aim of This Research: This study has aimed to interpret the “Sündenbock” novel of Luise Rinser by social-critical point of view in accordance with the named theory above. Data Sources: At first, the novel of Luise Rinser has been used as a source in this study. Furthermore, theoretical studies on criminal novel, the publications about Luise Rinser and the studies on political literature have been used as a source. The Main Discussion: After World War the second, the type of criminal novel has been changed in German Literature. In this process, all types of political and social subjects have been used in literature. Luise Rinser is the pioneer of this change in criminal novel. The Result: The novel not only has brought a new dimension to the criminal novel and extended the limits of this type, but also has changed the subjects unrelated to social and political ones in German Literature.

Özet İngilizce :

Arastırmanın Temelleri: Romanın bir alt türü olan krıminal roman, trivial edebiyat olarak bilinen yıgın edebiyatının en çok okunan türüdür. Buna karsın edebiyat kamuoyunda genelde edebi kalitesi düsük oldugu için itibar görmez. Geleneksel krıminal romanın bu imajını degistirmek için, 1930’lardan sonra bu türe sosyal-politik bir boyut kazandırılmaya çalısıldı. Bu süreç içinde, sosyal, politik, teolojik, ahlaki, feminist ögeler bu tür içinde yogun bir biçimde kullanılmaya baslanıldı. Ve böylece yeni bir kuram dogmus oldu. Luise Rinser’in Sündenbock adlı romanı iste bu tür krıminal roman biçimine iyi bir örnektir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısma, yukarıda adı geçen kuramdan yola çıkarak, Luise Rinser’in ‘Sündenbock’ romanını kriminal roman türü açısından incelemeyi ve romanı toplumsalelestirel bakıs açısıyla yorumlamayı amaçlamaktadır. Veri Kaynakları: Bu çalısmada basta Luise Rinser’in “Sündenbock“romanı kaynak olarak kullanılmıstır. Ayrıca kriminal Roman türü üzerine yapılan kuramsal çalısmalar, Luise Rinser üzerine yapılan yayınlar ve politik edebiyat üzerine yapılan çalısmalar kaynak olarak kullanılmıstır. Ana Tartısma: Almanya Edebiyatında İkinci Dünya savasından sonra, krıminal roman türü degisime ugradı. Bu süreçte her türlü politik ve sosyal konu edebiyata tasındı. Luise Rinser bu degisimi Krıminal roman türünde gerçeklestirenlerin öncüsü konumundadır. Sonuç: Luise Rinser’in söz konusu romanı, krıminal roman türüne yeni bir soluk getirdigi, türün sınırlarını genislettigi gibi, sosyal ve politik konulardan uzak duran Alman edebiyatında da bir dönüsüme neden olmustur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :