Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Finansal faktörlerin reel para talebi üzerindeki rolü: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F 1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temeli: Degisen finansal kosullarda para talebi fonksiyonunun hareketi önemlidir. Para talebi üzerine yapılan çalısmalar para talebi belirleyicilerinin; reel gelir, faiz ve son zamanlarda hisse senedi fiyatları oldugunu göstermektedir. Bu finansal faktörlerin para talebi üzerindeki etkileri yatırımcıların karar verme davranıslarını belirleyecektir. Arastırmanın Amacı: Bu çalısma Türkiye’deki finansal faktörlerin M1 ve M2 para talebinin davranısları üzerinde olan etkilerini analiz etmektedir. Bu amaçla çalısmada, 1988:01-2006:09 dönemi için çok degisenli kointegrasyon yaklasımı kullanılarak M1 ve M2 para talebi fonksiyonları; reel gelir, faiz oranı, döviz kuru ve reel hisse senedi fiyatı ile tahmin edilmektedir. Tartısma ve Sonuç: Bulunan sonuçlar M1 ve M2 para taleplerinin uzun dönem iliskilerini ve hem M1 hem de M2’nin dinamik yapılarındaki kararlılıgı sergilemektedir. Ayrıca M1 üzerinde reel gelir, faiz ve reel hisse senedinin daha etkili oldugu bulunurken, M2 üzerinde döviz kurunun daha etkili oldugu bulunmaktadır. Döviz kuru para talebi üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip oldugu için bu durum Türkiyede dövizin gelecekte artacagı düsüncesinin hakim oldugunun göstergesidir. Reel hisse senedi, para talebi (hem M1 hemde M2’de) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, para talebi davranısında reel hisse senedinin anlamlı etkisi Türkiye’de para talebinin servet (refah) etkisi yarattıgını göstermektedir.

Özet İngilizce :

Fundamental of Study: The action of a money demand function is important in a changing financial condition. The studies about money demand show that the determinants of demand money are real income, interest rate, and latterly stock prices. The affect of these financial factors on money demand will determine decide behavior of investors. Goal of Study: This study analyses the roles of financial factors on the behavior of M1 and M2 demands in Turkey. For this purpose in the study using the multivariate cointegration approach for the 1988:01–2006:09 period, M1 and M2 money demand functions is estimated by using real income, interest rate, exchange rate, and real stock prices. Discussion and Result: Our results exhibit that the long-run M1 and M2 money demands and structural stability in the dynamic specification of both M1 and M2 demand. In addition, we found that while exchange rate the more effect on M2, real income, interest rate and real stock price the more effect on M1. The exchange rate have a significant and positive effect on money demand, it is indicate that thinking of rising exchange rate in the future is dominate in Turkey. Real stock prices have a significant and positive effect on long-run money demand (in both M1 and M2). Therefore, we show the significance of real stock prices in influencing the demand behavior, indicating the dominance of the wealth effects in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :