Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nizami ədəbi irsinin özbək ədəbiyyatında təsiri, özbək ədəbiyyatşünaslığında tədqiqi və özbəkistanda nəşri məsələləri

Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nizami adına ƏdƏbiyyat Institutunun Türk xalqları ƏdƏbiyyatı şöbƏsi1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Məqalədə dahi Nizaminin ədəbi şəxsiyyətinin və irsinin özbək ədəbiyyatına təsiri, özbək ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi kimi məsələlər elmi-nəzəri fikir kontekstində araşdırılmışdır. Yeri gəldikcə, Azərbaycan və özbək tədqiqatçılarının fikirlərinə də isnad edilmişdir. Məqalədə Nizami əsərlərinin Özbəkistanda nəşri məsələsinə nəzər yetirilmişdir.

Özet İngilizce :

В представленной статье исследуются вопросы влияния великого литературного гения Низами, его личности и наследия на узбекскую литературу и изучение его творчества в узбекском литературоведении в контексте научно-теоретических взглядов. По необходимости автор ссылается также на мнения узбекских исследователей. В статье рассматриваются также вопросы публикации его произведений в Узбекистане.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :