Yıl 2012, Cilt: 62 Sayı : 1 Sayfalar 231 - 248 2012-07-12
TÜRKIYE İŞGÜCÜ PIYASASINDA ÜCRET SEVIYESINDE CINSIYET AYRIMCILIĞI: BLINDER-OAXACA AYRIŞTIRMA YÖNTEMI
Arş. Gör. Veysel ERASLAN
26 261

Öz Bir toplumun kültürel yapısı, gelenekleri ve ayrımcılık faktörü kadınların işgücü piyasasına katılımını etkileyen önemli faktörlerdendir. Bu faktörler kadınların işgücü piyasasındaki ücretlerini de etkileyerek ücret konusunda bir ayrımcılık ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 2009 yılını kapsayan bu çalışmada Türkiye'de işgücü piyasasında beşeri sermaye özelliklerinin ve ayrımcılık faktörünün erkekler ile kadınlar arasındaki ortalama saatlik ücret farkına etkileri incelenmiştir. Bazı bölgelerde kadınlar daha fazla ortalama saatlik ücret alırken bazı bölgelerde ise erkekler daha fazla ortalama saatlik ücret almaktadırlar. Cinsiyetler arasındaki ücret farkının ne kadarının ayrımcılıktan kaynaklandığını ölçebilmek için Blinder-Oaxaca ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin sonucu olarak incelenen bölgelerde kadın çalışanların ayrımcılığa maruz kaldıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

İşgücü Piyasası, Cinsiyet Ayrımcılığı, Blinder-Oaxaca
Bauer, Thomas K . A n d Sinning Mathias, (2010), "Blinder Oaxaca De­ composition for Tobit Models", Applied Economics, Vol. 42, Issue 42, pp.1569-1575.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 12 Temmuz 2012
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 12 Temmuz 2012


Makalenin Yazarları
Arş. Gör. Veysel ERASLAN