Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de bölgeler arasında yakınsama analizi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F1, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi2
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye’deki İstatistiki Bölge Birimlerinin Düzey-1’e göre kişi başına gelir düzeyleri arasında yakınlaşma olup olmadığı analiz edilmektedir. Yaptığımız yakınsama analizi sonucunda bölgelerin gelir düzeylerinde ülkemizde yaşanan krizlerin de etkisiyle kuvvetli bir yakınsamanın mevcudiyeti tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, whether there is a convergence between level of income per capita of Nomenclature Of Territoial Units for Statıstıcs (NUTS-1) in Turkey is analyzed. With the effects of financial crises occured in our country a robust convergence between income levels of territorial units found as a result of our convergence analysis.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :