Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin fiziksel cezalandırmaya ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
448
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğrencilerin istenmeyen davranışlarını söndürmek amacıyla fiziksel olarak cezalandırmalarına ilişkin öğretmenlerin ve stajyer öğretmenlerin görüşleri incelenmiştir. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen 7 maddelik bir anket kullanılmıştır. Bu anket 2001-2002 eğitim öğretim yılında Ağrı il merkezinde görev yapan 76 öğretmen ve 92 stajyer öğretmene uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Kadın öğretmenlerin %54.1’i, erkek öğretmenlerin %74.4’ü, Kadın stajyer öğretmenlerin 24.2’si ve erkek stajyer öğretmenlerin %61.5’i fiziksel cezaya baş vurmaktadırlar. Ayrıca öğrenciliğinde fiziksel cezaya maruz kalanların istenmeyen öğrenci davranışlarını söndürmek için fiziksel cezalandırma yolunu daha çok tercih ettikleri sonucu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study the conceptions of teachers and student teachers about physical punishment apply to cease undesired behaviors have been examined. To gather data a questionnaire included 7 items developed by researchers has been used. Subjects for this study were randomly selected 76 teachers and 92 student teachers in the province of Ağrı in 2001-2002 semester. As a result of the study it has been found out that 54.1% of female teachers, 74.4% of male teachers, 24.2% of female student teachers and 61.5% of student teachers apply physical punishment. Results showed that who has been punished physically during studentship prefers more often the way of physical punishment to cease undesired behaviors of students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :