Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Doğu anadolu bölgesi “sürdürülebilir kalkınma” yönlü turizm projeleri ve bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum MYO1
Görüntülenme :
505
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Anadolu Bölgesi, uzun yıllardır göç, alt yapı ve hizmet arzında eksik-likler, yoksulluk gibi kalkınma problemleri ile karşı karşıyadır. Yeni bölgesel yak-laşımlar mahal faktörlerinin ve yerel aktörlerin dikkate alınması halinde kalkınma adına bölgeye yeni şanslar getireceğini göstermektedir. Bu çalışmada ele alınan projeler, bölgenin potansiyel ve sorunlarını tanımlayarak, gelişmeyi engelleyen faktörleri minimize edecek ve ortadan kaldıracak öneriler geliştirmiş, özellikle bölgenin güçlü yanlarını ele alarak onları yöre halkının yara-rına kullanmada yol gösterici yol haritaları çizmiştir.

Özet İngilizce :

Eastern Anatolia Region has been faced by some devolepment problems,like migration,deficiency infrastructure and service supply,and powerty for years. . This article will show how tools for sustainable development could be used by the local people and by the tourists to stimulate the region.The projects handled in this study improved new suggestions to minimize or getrid of the factors hindering development,and drew guidelines to use especially powerful sides of the region fort he benefit of the local people.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :