Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi/AİTB

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"Antropoloji’de Ortaya Çıkan Çok-Disiplinli Güçlü Bir Alt Bilim: Antrozooloji "

Yazar kurumları :
Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Antropoloji), Green University of Bangladesh, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Sosyoloji ve Antropoloji)
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

"İnsanlar, dünya gezegenindeki yolculuğunun başlangıcından beri uzun bir süredir
insan dışı hayvanlarla bağ kurmaktadır. Çok boyutlu ilişkiler oluşturarak hem insanlar
hem de insan dışı türler birlikte var olmakta ve dünyayı paylaşmaktadırlar. İnsan dışı
hayvanlar insanlar tarafından avlanır, manipüle edilir, evcilleştirilir, tüketilir ve bazen
kendi türün yok olunmasına rağmen insan toplumlarında saygı görür, ibadet edilir,
sembolize edilir, korunur ve kutlanılmaktadır. İnsanlık için bir nesne olarak
gördükleri ile uzun zamandır farklı akademik disiplinler, insan dışı hayvanları
kullanıcı bir yaklaşım olarak görmekteydi. Bu nedenle, insanlar ve insan dışı
hayvanlar arasındaki maddi olmayan duygusal (sevgi ve güven) ve ilişkisel bağların
yönleri genel olarak bilinmemektedir. Fakat antropoloji biliminin bir alt dalı olarak
ortaya çıkan antrozooloji'nin çeşitli yaklaşımlarıyla, çağdaş akademik söylemlerde
insan ve insan dışı hayvanlar arasındaki ilişkileri üzerinde hızlı bir şekilde artan ilgiler
görülmektedir. Bu inceleme kökenini, gelişimini, çalışma alanlarını, karmaşıklıklarını
ve gelecekteki perspektiflerini göstererek Türkiye ile birlikte diğer Asya ve Afrika
ülkelerindeki antrozoolojik çalışmaların önemini sunmayı amaçlamaktadır."

Özet İngilizce :

"Humans have long engaged with nonhuman animals since the beginning of their
journey on the planet Earth. Both human and nonhuman species are co-existing and
sharing the world forming multi-dimensional relationships. Although the nonhumans
are hunted, manipulated, domesticated, consumed or sometimes go extinct
by humans, they are also respected, worshiped, symbolized, conserved as well as
adored in human societies. For a long time, different academic disciplines have
considered the nonhuman animals in a utilitarian approach, considering them as
objects for humanity. Therefore, the intangible aspects of emotional (affection &
trust) and relational bonds between humans and nonhumans have been commonly
unrecognized. However, rapid growing interests are seen on the study of human and
non-human animal relationships in contemporary academic discourses, resulted
through various approaches of anthrozoology, an emerging field of anthropological
science. Showing its origin, development, study fields, complexities and future
perspectives, this paper is aimed to present the essence of anthrozoological studies in
Turkey and other countries in Asia and Africa"

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :