Person, Humanity and Identity

Öz Son zamanlarda azınlık kültürlerin kimliklerine ilişkin talepleri, dikkatimizi kimlik kavramına odaklandırarak, liberal ve komünitarian kişi anlayışlarına ilişkin bazı sorular gündeme getiriyor. Bu makalede liberal ve komünitarian kişi anlayışlannı kimlik kavramı açısından incelenerek, neler ifade ettikleri tartışılıyor. Ne liberal ne de komünitarian anlayışın kişi-insanlık-kimlik ilişkisine dair yeterli bir açıklama ortaya koyamadığı gösterildikten sonra, insanlık ve kimliğin oluşturduğu iki boyutlu bir liberal kişi teorisi geliştiriliyor. Bir kişinin kimliğinin tanınmasının kendine saygıyla bağlantısı gösterilerek bu iki boyutlu liberal kişi anlayışının son zamanlarda dini, etnik ve ulusal grupların kimliğe ilişkin taleplerini daha iyi açıkladığı ileri sürülüyor. Hatta bu taleplerin değerlendirilmesi ve haklı olup olmadıklarına karar verilmesi için uygun bir zemin sağlayacağı ileri sürülüyor.