Kronik: 2006 AB İlerleme Raporu ve Türkiye-AB İlişkileri

Öz Aday ülkenin Avrup Birliği (AB) mevzuatına uyumunun AB tarafından denetlenmesi müzakere sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır.

112399 31343

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

"KIBRIS TÜRKÜ" VE "TÜRKİYELİ" AYRIMI BAĞLAMINDA İŞYERİNDE YILDIRMA "KKTC'deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma"

Korhan KARACAOĞLU, Metin REYHANOĞLU

TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ÜZERİNE ETKİSİ (1987-2003 VAR, ETKİ-TEPKİ ANALİZİ, VARYANS AYRIŞTIRMASI)

Salih BARIŞIK, Ferdi KESİKOĞLU

AVRUPA BİRLİĞİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ'NİN AZ GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACATLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Elif UÇKAN DAĞDEMİR

Kronik: 2006 AB İlerleme Raporu ve Türkiye-AB İlişkileri

Erhan AKDEMİR

YOĞUN REKABET ORTAMINDA PAZARLAMA STRATEJİLERİ: DETERJAN SEKTÖRÜNDE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Cihat POLAT, Reşit AVŞAR

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA GETİRİ VOLATİLİTESİNİN MODELLENMESİ VE ÖNRAPORLANMASI

Mustafa SEVÜKTEKİN, Mehmet NARGELEÇEKENLER

ÖRGÜT İÇİ İLETİŞİM VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ALGILARI ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISINI YORDAR MI?

Nihal MAMATOĞLU

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİ UYARLAMA VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI

H. BASIM, Harun ŞEŞEN

E-TİCARET ENGELLERİNİN E-TİCARET KULLANMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: TÜRKİYE'DEKİ İHRACATÇI KOBİ'LER ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Murat ALTINTAŞ, Füsun ÇINAR ALTINTAŞ, Tuncer TOKOL

DURAĞAN OLMAYAN TALEP VARSAYIMI ALTINDA "TEDARİK DÖNEMİ" POLİTİKASININ MALİYET PERFORMANSI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Mehmet CAN, Ayşegül TAŞ