Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The ‘transatlantic rift’: how did the security perception change between europe and the united states?

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

In this article, the dramatic shift occurred in the aftermath of the Cold War within the European security perception and the consequences of the rupture from the American-oriented security understanding will be handled. Within the historical framework of the evolution of the concept of security since its emergence in the seventeenth century, the ‘Europeanized security understanding’ appeared in the Continent as well as institutionalized in the European Union will be explained with certain instances in order to demonstrate the ‘rift’ between the two sides of the Atlantic. The heart of the study will compromise the reasons of this particular resolution and possible future projections upon the world-wide security. Drawing from the paper, the conclusion will attempt to position itself in favor of a more promising post-Cold War European security perception with respect to the traditional American model and its imminent failures on global security.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Soğuk Savaş sonrası Avrupa güvenlik anlayışında meydana gelen dramatik değişim ve Amerika merkezli güvenlik anlayışından kopuşun yarattığı etkiler üzerinde durulacaktır. Güvenlik kavramının gelişmeye başladığı on yedinci yüzyıldan günümüze tarihsel bir çerçeve içerisinde Avrupa güvenlik anlayışının evrimi üzerine kurulan makalede, Soğuk Savaş sonrası hem Avrupa kıtasında hem de Avrupa Birliği kurumlarında ortaya çıkan ‘Avrupalılaşan güvenlik anlayışı’ örneklere dayandırılarak, Atlantik’in iki yanındaki ‘çatlak’ gözlemlenecektir. Bu durumun ortaya çıkış nedenleri ve küresel güvenlik üzerindeki olası etkileri ise tartışmanın ana konularını oluşturacaktır. Çalışmanın sonucunda, dünya güvenliğinin bugünkü durumu ele alınacak ve Amerikan güvenlik anlayışının denenmiş bir başarısızlığı temsil ettiği örneklenerek, Soğuk Savaş sonrası Avrupa güvenliğinin geleneksel Amerika tekeline nazaran daha çok ümit verdiği gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :