Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Son 5000 yıllık dönemde meydana gelen sıcaklık salınımları ile güneş lekeleri arasındaki ilişkiler(the relations between climatic fluctuations and the sunspot number for the last period of 5000 years)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
713
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya ikliminde degisime neden olan faktörler arasında atmosferokyanus iliskisi, volkanik aktiviteler, planeter faktörler, cografi konum belirtildigi halde, günes aktiviteleri ve onun sonucu olan günes lekelerindeki degisiklikler üzerinde yeterince durulmamıstır. Günes aktivitelerinde meydana gelen degisiklikler ve bunların global iklim üzerindeki etkisi Degisken Yıldız Hipotezi ile açıklanmaya çalısılmıs, ancak bu iliski tam olarak açıklıga kavusturulamamıstır. Ayrıca 20. yüzyılda, küresel ısınma ve nedenleri ile ilgili pek çok görüs ortaya atılmıs olmasına ragmen günes aktivitelerinin iklim degismelerine etkisi üzerinde yeterince durulmamıstır. Bu çalısmada M.Ö. 3000 ile M.S. 2000 yılları arasında günes lekeleri ile sıcaklık verileri arasındaki iliskiler incelenmis, sıcaklık degisimleri ve onun bir göstergesi olan buzul ilerleme ve gerilemeleri karsılastırılmıstır. Günes lekeleri sayısı M.Ö. 3000-1600, M.Ö. 100-M.S. 300, M.S. 900-1300 (Ortaçag sıcak dönemi veya rönesans), M.S. 1850-2000 yılları arasındaki dönemlerde artmıs bunun paralelinde sıcaklıklar da artmıs, buna karsılık buzullar gerilemis ve incelmistir. Günes lekeleri sayısı M.Ö. 1600-200, M.S. 300-800 ve 1350-1850 (Küçük Buzul Çagı) yılları arasındaki dönemlerde azalmıs, sıcaklıklar düsmüs, buzullar kalınlasmıs ve ilerlemistir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Altough many toughts were discussed about global warming in 20 th century, climatologists didn’t give importance to the role of sunspots and solar activities which is the one of factors about climatic changes in the earth in climatological studies. These important factors are atmosphere-ocean relations, volcanic activities, planetar factors, geographical position. The changes in solar activities and the effects of these changes on global climate are explained by means of the title which is called variable star hypothesis. However, the relations between climatic changes and sunspots can not be explained clearly. In this study, the relations of the data of temperature and sunspots are analysed, the number of sunspots and the changes of temperature are comparisoned with each other. At the same time glacial activities are also discussed in terms of retreat and advance between the years B.C. 3000 and 2000. The number of sunspots were maximum in B.C. 3000- B.C.1600,B.C. 100-A.C. 300, A.C. 900-1300 (Medieval warm period) and in the years 1850-2001. On the other hand, because of the fact that the number of sunspots decreased, temperatures declined, seriously, glaciers advanced, steadily in B.C.1600-B.C.200, A.C. 300-800 and 1350-1850 (Little Ice Age).

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :