Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Isparta'nın çevre sorunları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1
Görüntülenme :
899
DOI :
Özet Türkçe :

Isparta’nın çevre sorunları, sehirde yasayan insanlarla dogal çevrenin etkilesiminden kaynaklanmaktadır. Dogal ortamı, yerküresini sekillendiren kayaçlar, sedimanlar, toprak, atmosfer, yerüstü ve yeraltı suları olusturmaktadır. Hayatın temelini olusturan, söz konusu dogal ortam, insan yasamının etkisi altındadır. Sehir yasamı tıpkı bir makina gibi olup, girdilerini; dogal ortamdan saglanan enerji, su, yiyecekler ve hammadde kaynakları, çıktılarını da; mal ve hizmet üretimi yanında her türlü katı, sıvı ve gaz atıklar olusturmaktadır. Isparta sehrinin girdilerini Egirdir ve Gölcük’ten temin edilen sular, Isparta’nın ardülkesinden ve dısarıdan saglanan endüstriyel ve ticari hammaddeler, çevresinden ve dısarıdan tasınarak getirilen yiyecekler, enerji kaynaklarını da kömür, petrol, gaz ve elektrik meydana getirmektedir. Isparta’nın çıktılarını ise sanayi tesislerinde üretilen mamul maddeler ve hizmet üretimi yanında, ev, ticarethane ve fabrikalardan kaynaklanan katı ve sıvı atık maddeler olusturmaktadır. Sehir yasamının ürettigi bu atıklar .atmosfer, yeraltı ve yerüstü sularını sürekli olarak kirletmektedir. Bu nedenle Isparta sehrinin alt yapısı sürekli modernize edilmeli ve yenilenmelidir. Bunun yanında Isparta’nın dogal kaynaklarının kirlenmesini önlemek için de bir takım tedbirler alınmalıdır.

Özet İngilizce :

Environmental problems of Isparta are the results of the interaction of humans with the natural environment. The natural environment includes the physical constituents of the earth, its rocks, sediments, and soil, and atmosphere, underground and surface waters. This environment is essential for life and also under affect of human developments. Urban environment is similar to a machine that consumes inputs energy, water, food and raw materials from the natural environment and produces outputs products that are solid, liquid and gaseous materials. Inputs of Isparta city include water drived from Egirdir Lake and Gölcük area, raw materials, in the form of mineral resources for industry and construction, traditionally extracted from the immediate hinterland of Isparta, food resources both locally produced from Isparta and transported from other places, energy as the end product of the use of physical resources such as coal, petroleum gas and electricity. Output of Isparta; the products of industry and commerce, waste, in the form of worn out materials, by products from the industry, day to day wastes from domestic and commercial sources of Isparta, pollution caused by poor waste management strategies which overload the ability of the natural atmospheric, land and water systems to recycle and redistribute waste gases, solids and liquids in Isparta and surrounding area. So Isparta city requires constant maintenance in the form infrastructure upgrading and rebuilding. Some precautions have to be taken for preventing of natural resources pollutions of Isparta.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :