Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elazığ’da kurtlar vadisi dizisinin alımlanması

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi G.S.F.Sinema Ve Televizyon Bölümü1
Görüntülenme :
756
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, Kurtlar Vadisi dizisinin izleyiciler tarafından bu kadar çok izlenmesinin ardındaki nedenleri araştırmayı hedeflemektedir. Niteliksel araştırma yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat ve katılımcı gözlem yöntemleri bu çalışmada kullanılmaktadır. Kültürel Çalışmalar, medya kültürü ve simulasyon kuramı çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. “Elazığ’da insanlar diziyi neden bu kadar çok sevmekte ve izlemektedir” sorusu çalışmanın temel sorunsalını oluşturmaktadır. Çalışmanın sonunda, Elazığ’daki izleyicilerin diziyi “Türkiye’nin gerçeği” olarak alımladıkları ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, izleyiciler bir televizyon metnini simulasyon olarak görmek yerine, gerçek olarak algılamaktadırlar. Bu nedenle, televizyondan gelen mesajlara sadece egemen okuma yapabilmekte, karşıt veya müzakereli okuma yapamamaktadırlar.

Özet İngilizce :

This article aims to reveal the reasons behind watching the Kurtlar Vadisi serial by audiences. In-depth interview and participant observation which are qualitative techniques have been used in this study. Cultural Studies, media culture and simulation theory constituted the theoretical frame of this article. The main question of the research is “why the people like and watch the serial so much in Elazığ”. As consequence, the audiences in Elazığ interpret the serial as the “reality of Turkey”. In conclusion, the audiences perceive the television texts as real life, instead of a simulation. Because of this, they can not decode the television messages oppositional or negotiated but only dominant-hegemonic.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :