Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen değerler ve yeni eğitim paradigması

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
927
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dünyası, çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğu, bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına yönelik her alanda (sosyal, siyasal, ekonomik vb.) değişmelerin yaşandığı bir dönem içerisindedir. Bu dönemin özelliği, sosyal hayatımızdaki genel değişmelere temel olan eğitim alanında da birçok değişmeleri zorunlu hale getirmesidir. Çünkü bilgi toplumuna ulaşmadaki süreçte bilgi tabanlı değişim hareketleri bireylerin eğitimden beklentilerini de değiştirmiştir. Bu yönüyle, bilgi toplumu ve küreselleşme sürecinde değişen değerler ve yeni eğitim paradigması bu çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Todays world is in a period that there is a rapid change in the production, use and transfer of knowledge in social, political and economic areas. The primary property of this period is that there is a rapid change in social life. Individuals expectation from the education has been changing with the change in the information societies. Therefore, the primary focus of this study is the changing values and new education paradigm in the information society and globalizing world.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :