Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 13 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetten günümüze lise programlarında yer alan atatürk ilke ve inkılâplarıyla ilgili amaç, içerik ve öğretim yöntemleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
965
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 1924 yılından başlayarak Cumhuriyetten günümüze kadar yapılan lise Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji programlarının Atatürk ilke ve inkılâplarının genç nesillere benimsetilmesi bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. 1970 yılına kadar yapılan programlar, dersle ilgili konu başlıklarından ve açıklamalardan oluşmaktadır. Bu nedenle bu araştırmanın kapsamı içerisinde yanıt aramaya çalışılan bazı kısımların eksik kalacağı muhakkaktır. Atatürkçülük konularının bütün derslere aktarılması 1986 yılından sonra olmuştur. Bu dönemden önce Atatürkçülük konularına, Tarih dersi içerisinde verilen T.C. İnkılâp Tarihi dersinde yer verilmiştir. Buna rağmen 1986 öncesi ve sonrasındaki bütün Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve Sosyoloji programları incelenerek, Atatürk ilke ve inkılâplarıyla ilgili konu başlığı, açıklama, yöntem vb. konulara araştırmada ele alınmıştır. Cumhuriyetten bu yana hazırlanan Felsefe ve Psikoloji programlarında Atatürk ilke ve inkılâplarıyla ilgili bir şey bulunmadığı için bu dersler araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştu

Özet İngilizce :

The aim of this study to evaluate the high school literature, history, geography and sociology programs from Republic to the present day according to Ataturk's Principles and Revolutions. In this study, document analysis which is one of qualitative inquiry methods was used. The curriculums up to 1970 consisted of titles and explanations about the lesson. Therefore it's certain something that was tried to answer within the scope of the research will be inadequate. The Kemalist issues were incorporated in the curriculums after 1986. Before this time, Kemalist issues had been incorporated in Turkey Republic Revolution History which was being teached within History lessons. However all titles, explanations and methods before and after 1986 have been referred in the research. Philosophy and psychology programs, up to now from Republic, haven't anything about Ataturk's principles and revolutions. So they are excluded scope of this research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :