Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Atatürk’ün azınlıklar bağlamında ermeni sorununa yaklaşımı üzerine bir tetkik

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
822
DOI :
Özet Türkçe :

Atatürk’ün doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği ve gerekse Balkanlardaki azınlıklar ile birlikte yaşadığı dönem onun siyasal birikiminin oluşmasına vesile olmuştur. Azınlık ve azınlık kültürü ile teması bu ayrıcalıklı zümrelerin bundan sonraki stratejilerinin ne şekilde oluşacağı konusunda Atatürk’ün ufkunu açmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurma sevdası iyice gün yüzüne çıkmıştır. Doğu Anadolu’da Ermeni terörü artmıştır. Mustafa Kemal Paşa Ermeni sorunu konusundaki ifadeleriyle Ermenilerin haksızlığını ve Türk Milleti’nin haksız suçlamayla karşı karşıya bırakıldığını ifade ile bu konudaki duyarlılığını üslup ve tarzıyla ortaya koymuş, Türk aydınının tercümanı olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The period in which Atatürk was born, led his childhood and lived together with minority in Balkans conduced his political experiences to be formed. His contact with minority and its culture, broadened his mind in respect of the way how these privileged groups settled their strategies. That after the First World War, an independent Armenian country was wanted to be established and the people who were living in those areas were genocided by Armenians is an evidence for the fact that contrary to the false belief in world public opinion, the genocide was made not by Turks but by Armenians. Mustafa Kemal Pasha put forth his sensibility by declaring his opinions about Armenian’s wrongfulness and Turkish people’s being falsely accused , therefore, acted as a spokesman for Turkish intellectuals.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :