Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2008 küresel krizinin yayılma süreci ve etkileri: seçilmiş ülkeler için ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı ve İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel ekonomik kriz, Amerika Birleşik Devletleri ipotekli konut piyasasında, 2007 yılı ortalarında başlamıştır. Türev ürünler aracılığıyla tüm finansal sektörü etkisi altına almış, kısa sürede dünya geneline yayılarak, bütün ülkeleri derinden etkilemiştir. Bu çalışmada, son ekonomik krizin nedenleri, yayılma süreci ve seçilmiş ülke ekonomileri üzerine olan etkileri, 1980-2010 dönemi verileri kullanılarak, Engle-Granger (1987) eş-bütünleşme yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; ülkelerin ekonomik büyümelerini en çok, özel tüketim harcamaları etkilemektedir. Krizin etkisi negatif ve istatistikî olarak anlamlıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Global economic crisis started in USA mortgage market in mid- 2007. Through derivative products market the crisis has deeply affected the entire financial sector, spread throughout the world in a short time, and affected every country deeply. In this study, the causes, spillover process and the effects of the last economic crisis on the selected countries have been analyzed by using 1980- 2010 data via Engle-Granger co-integration method. According to the results of analysis; the growth of countries is mostly affected by private consumption expenditure. Effect of the crisis is negative and statistically significant.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :