Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşlı tüketicilerde algılanan marka değeri satınalma niyeti

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1
Görüntülenme :
822
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmiş ülkelerde yaşlı tüketicilerin satın alma davranışları, pazarlama araştırmacılarının ve firma yöneticilerinin yoğun ilgi gösterdikleri bir konudur. Çünkü bu ülkelerde yaşlıların yaşam standardı ve süresi yüksektir ve toplumda tüketimin önemli bir kısmı yaşlılarca yapılmaktadır. Yaşlıları önemli bir tüketici olarak keşfeden firmalar, yaşlıların herhangi bir malı satın alırken, karar verme sürecinde etkili sosyal, psikolojik, kültürel ve demografik (kişisel) faktörleri doğru olarak bilmek istemektedirler. Bu çalışma, hakkında sınırlı çalışma olan Türk yaşlı tüketicilerinin marka değeri algılamalarını belirlemek için Algılanan Değer (Perceived Value) ölçeği kullanılarak ampirik olarak yapılmıştır. Yapısal Eşitlik Modelinin kullanıldığı çalışmada sonuçlar teorik modelin eldeki veri seti ile çok iyi bir şekilde desteklendiğini ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The purchasing behavior of elderly customers have attracted significant attention of marketing researchers and firm managers in developed countries, since elderly people have longer life spans and larger expenses with higher life standards. By re-exploring those elderly people, firms are trying to identify correctly social, psychological, cultural and demographic factors influencing elderly consumers purchasing decision process.In this study, elderly Turkish customers’, of whom there is very limited research, brand value awareness has been determined empirically by employing Perceived Value (PERVAL) scale. The Structural Equation Modeling (SEM) Technique has been utilized to test theoretical model and the results gave strong support to the underlying theory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :