Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de yerel düzeyde konjonktürel devreler

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi1
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Politik konjonktürel devreler teorisi iktidar partilerinin ekonomiyi seçim kazanmak amacıyla manipüle ettikleri tezini savunur. Teorinin versiyonları birçok ülkede test edilmiştir. Teori Türkiye örneğinde merkezi hükümet düzeyinde para ve maliye politikaları, kamu sektörü fiyatları ve kamu gelirleri (vergi yükü) açılarından test edilmiş ve politik konjonktürelel devrelerinin varlığı tespit edilmiştir. Bu makalede ise, teorinin varlığı yerel düzeyde test edilmektedir. Yerel iktidarlar, seçim dönemlerini gözeterek yeniden seçilme şanslarını arttırma açısından genel idareye göre daha az sayıda araca sahiptirler. Bu araçların söz konusu amaç için kullanımı ise daha sınırlıdır. Yine de, harcama kalemlerinin kompozisyonunu değiştirerek seçmenlerce gözle görünür alanlarda harcama yaparak yeniden seçilme şanslarını artırmaya çalışabilirler. Bu çalışma Türkiye'de yerel ölçekte belediye harcamaları açısından bu çabanın varlığına işaret eden bulgular sunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The theory of political business cycles (PBC) suggests that incumbent governments manipulate the economy for getting reelected. The theory with its variations is tested in many countries. There are some studies testing for the existence of political business cycles in fiscal and monetary policy instruments, public sector prices and public revenues (tax burden) in Turkey at the macro level. They all conclude that incumbent governments manipulate these policy instruments to enhance their chances to get reelected. This study aims to investigate its existence in Turkey at the municipal level. The incumbent local governments have more restrictions and fewer tools to engage in such activites enhancing their likelihood of reelection. Nevertheless, they might manipulate the composition of their spendings to do so. That is, they might spend more on the items highly visible to the electorate. The findings of this paper suggest that the local governments observe the election peiods to enhance their chances for re-election.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :