Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de faiz dışı fazla ve borçların sürdürülebilirliği (1975-2007 dönemi)

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Faiz dışı fazla, birçok ülkede borçların sürdürülebilirliği açısından yürütülecek maliye politikaları için önemli bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de takip edilen faiz dışı fazlaya dayalı maliye politikasının hedefi borcun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Türkiye’de 1994’ten itibaren faiz dışı fazlaya dayalı maliye politikası sürdürülmüş ve borçların sürdürülebilirliğine ilişkin temel göstergelerde önemli gelişmeler ortaya çıkmıştır. Faiz dışı fazlaya dayalı maliye politikası takip edilmesi sonucu faiz oranlarında, faiz giderlerinde, iç ve dış borç stokunda, borçlanma gereğinin GSYİH’ya oranında, borç servis yükünde, bütçe açığında ve büyüme oranlarında meydana gelen gelişmeler söz konusu politikanın etkinliğini ve borçların sürdürülebilirliğini artırmada etkililiğini artırdığı şeklinde yorumlanabilecek nitelikte görülmektedir.

Özet İngilizce :

Primary surplus is utilized in many countries as a criterion for debt sustainability in fiscal policies. The objective of the fiscal policies in Turkey, which is based on primary surplus, is to ensure debt sustainability. Turkey pursued fiscal policy starting from 1994 and some progresses have been realized concerning debt sustainability. As a result of following a fiscal policy based upon primary surplus some developments have been obtained in interest rates, interest expenses, internal and external debt stock, ratio of debt requirement on GDP, budget deficit and in growth rates.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :