Yıl 2008, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 11 - 18 2008-03-01
Studies on the Microbiological Quality of Ice Cream Sold in Afyonkarahisar City
Afyonkarahisar’da Satılan Dondurmaların Mikrobiyolojik Kalitesi Üzerine Çalışmalar
G Akarca,Y Kuyucuoğlu
11 261

Bu çalışmada, Afyonkarahisar merkezindeki dondurma satış yerlerinden alınan 50 adet sade dondurma örneğinde toplam mezofil, toplam psikrofil, koliform bakteri ve S. aureus sayıları saptandı. Dondurma örneklerinden % 22’sinin toplam aerobik mezofil bakteri, % 44’ünün koliform bakteri ve % 22 ‘inin S. aureus sayıları yönünden Türk Standartları (TS) 4265 Dondurma Standardında ve Türk Gıda Maddeleri Tüzüğü Sade Dondurma Tebliğinde belirtilen sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Elli adet dondurma numunesinden 23 adedinin (% 46) TS-4265 Dondurma Standardında ve Türk Gıda Maddeleri Tüzüğü Sade Dondurma Tebliğinde belirtilen sınır değerlerinin üzerinde olduğu görüldü. Sonuç olarak, incelenen dondurma numunelerinden açıkta satılan örneklerin genellikle hijyenik kalitelerinin istenilen düzeyde olmadığı ve halk sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturabileceği, paketlenmiş olarak satılan dondurma numunelerinin ise hijyenik yönden standartlara uygun olduğu ve halk sağlığı açısından herhangi bir risk teşkil etmediği kanısına varıldı. ●●●

Anahtar Kelimeler

Tekinşen OC (2000) Süt Ürünleri Teknolojisi. 3. Baskı. Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, Turkey.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2008


Makalenin Yazarları
G Akarca
Y Kuyucuoğlu