Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir işletmeler için kurumsal sürdürülebilirlik ve içsel unsurları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
823
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün değişen rekabet şartları şirket faaliyetlerinin şirketin sürdürülebilir kılınma çabalarıyla paralel bir yapıya oturtulması gereğini ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir kalkınma modern ekonomik kalkınmanın ekolojik yıkım, sosyal eşitsizlik, gelecek nesillerin ihmali gibi birbiriyle bağlantılı olan problemlerine çözüm üretmeye çalışan bir yapıyı temsil eder. Bu problemlerin oluşmasında firmaların katkısının çok fazla olduğunu söylemek mümkündür. Önemli olan hem işletme içi, hem de işletme dışı tetikleyiciler sonucu meydana gelen bu problemleri çözmek için alınacak önlemleri belirlemek ve uygulamaya geçirmektir. Bu çalışma ile sürdürülebilir kalkınmanın hayata geçirilmesinde işletmelerin rolünün ne olması gerektiği araştırılmaya çalışılmıştır. Örgütsel öğrenmenin kurumsal sürdürülebilirlik için önemli bir değer olduğu bilinmesine rağmen, özellikle şirket içindeki sürdürülebilirlik dinamiklerinin neler olduğu ve sürdürülebilirlik yolunda nasıl kullanılabileceği geniş bir literatür çalışmasıyla açıklanmaktadır.

Özet İngilizce :

Today's changing competitive conditions exposed that; there should be a parallel structure between company's business and the company's efforts to be sustainable. Sustainable development represents a structure which tries to solve the problems of modern economic development that are linked each other such as ecological destruction, social inequality and ignorance of future generation. It is possible to say that contribution of companies is very high in occurrence of these problems. The important thing is that; the preventive actions to solve the problems which are occurring as a result of both endogenous as well as exogenous triggers should be identified and should be taken in progress. Within this study; the role of enterprises in the implementation of sustainable development is investigated. Eventhough organizational learning is known to be an important value for corporate sustainability; it is explained via literature that " what the dynamics are for sustainability in the company and how these can be used for that purpose".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :