Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe bilgi sisteminin kurumsallaşma düzene etkisi:sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

Đsletmelerin sürekliliği için en önemli faktör kurumsallasmadır. Ayrıca, etkin bir bilgi sisteminin varlığı da isletmeler için gereklidir. Bu durum, kurumsallasma ile muhasebe bilgi sistemi arasında bir iliskinin varlığını hissettirmektedir. Bu çalısmanın amacı, kurumsallasma ile muhasebe bilgi sisteminin arasında bir iliski olup olmadığını ortaya koymaktır. Bu amaçla, Karadeniz Bölgesi’nde, 196 sanayi isletmesine yönelik bir anket çalısması yapılmıstır. Çalısmanın sonunda, muhasebe bilgi sistemi ile kurumsallasma arasında doğru yönlü, pozitif ve güçlü bir iliskinin olduğu ve muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin kurumsallasmaya etki eden faktörlerden biri olduğu sonucuna varılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The most important factor for continuity of businesses is institutionalization. Besides, an active accounting information system is essential for businesses. This condition makes feel the adumbrate a relationship between accounting information system and institutionalization. The aim of this study is to execute to be or not to be a relationship between accounting information system and institutionalization. For the purpose, a poll was applied on 196 ındustrial corporation at the black sea region. As a result, it is concluded that there is a lineer, positive and powerfull relationship between accounting information system and institutionalization and accounting informaion system is an important factor affecting institutionalization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :