Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali özgürlük : avrupa bölgesi için bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Maliye politikası araçları, uluslararası rekabet ve finansal kriz ortamında iktisadi hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir role sahiptir. Ülkeler, değişen iktisadi koşullara bağlı olarak uyguladıkları mali politikalarda bir takım esneklikler sağlamışlardır.Devlet tarafından uygulanan vergi yükünün ölçülmesi olarak da ifade edilen mali özgürlük kavramı,büyüme, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, mülkiyet hakları, yolsuzluk, kamu- özel sektör ortaklığı gibi birçok iktisadi gösterge açısından da önem arz etmektedir. Çalışmamızda Avrupa Bölgesi mali özgürlük derecelendirmesi, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için iki ana başlık altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Avrupa bölgesi mali özgürlük düzeyinde, dünya ortalamasının gerisinde kalmakla birlikte, refah devleti olmanın maliyetine dayalı olarak önemli ölçüde azalma gözlenmektedir. Birlik üyesi ülkelerin mali olarak daha bağımlı ülkeler olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Fiscal policy instruments have an important role in achieving economic goals in international competition and financial crisis environment. Depending on changing economic conditions, countries have provided flexibility for a set of fiscal policies that they are implementing. Fiscal freedom which can also be stated as the measurement of tax burden imposed by the government is also important in terms of economic indicators such as growth, direct foreign investments, property rights, corruption, private and public sector efficiency. In our study, European Region fiscal freedom ratings evaluated under two main topics for European Union Member and European Union Non-Member States. Fiscal Freedom level of European Region, although remain below world average, significant reduction have been observed based on being welfare state. It could be said that member states of union are more dependent in fiscal terms.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :