Öğretmen Adaylarının Asit Yağmurlarıyla İlgili Bilgilerinin Kimya Okur-Yazarlığı Açısından İncelenmesi

...
Anahtar Kelimeler:

Investigating Pre-Service Science Teachers' Knowledge Of Acid Rain In Terms Of Chemical Literacy

...

89018 22565

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Lise Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği Geliştirme Çalışması

Hülya Güvenç

Lise Öğrencilerinin ‘‘Felsefe’’ Kavramına Yönelik Metafor Algılarının İncelenmesi

Serkan Ünsal, Fahrettin Korkmaz, Abdullah Çetin

Abaküs Eğitiminin Çalışan Hafıza Üzerindeki Etkisi: Deneysel bir Çalışma

Kemal ALTIPARMAK

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Ayberk Bostan Sarıoğlan, Yüksel Can, İbrahim Gedik

Fen Derslerinde Kavram Karikatürü Kullanım Örnekleri Ve Kavram Karikatürlerine Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri

Ali Günay BALIM, Ümmühan ORMANCI, Ertuğ EVREKLİ, Sevinç KAÇAR, Suat TÜRKOĞUZ

Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Değerlendirilmesi

Akif Köse

Argümantasyon Destekli Fen Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına, Bilimsel Düşünme Becerilerine Ve Bilimin Doğası Anlayışlarına Olan Etkisi

Ömer ACAR, Zehra TOLA, Sedat KARAÇAM, Ahmet BİLGİN

Zenginleştirilmiş E-Kitapla Desteklenen Laboratuvar Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya Yönelik Tutumlarına Etkisi

Fatih Önder, İlhan Sılay

Bilsem Öğretmenlerinin Program Geliştirme İhtiyaçlarına İlişkin Geliştirilen Programın Etkililiği

Hakkı Kontaş, Esed Yağcı

Annelerin Çocuğunu Kabul Düzeyi İle Çocukların Benlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ezgi Akşin Yavuz, Gülçin Güven, Dilan Bayındır, Türker Sezer, Elif Yılmaz