Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kentsel dönüşüm uygulamaları (aydın ve afyonkarahisar örnekleri)

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Kentsel dönüşüm bir kentin tamamı ya da belirli yerleşim alanlarına yönelik, bilinçli, sistemli ve planlı eylem olarak tanımlanabilir. Bu kavram başlangıçta, Kuzey Avrupa ülkelerinde devlet müdahaleli konut yapım sürecini tanımlamak amacıyla kullanıldı. Devletler, savaşlar yüzünden yıkılan kentlerin yeniden yapılandırılmasında etkin rol üstlendiler. İnsanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları toplumsal yaşam üzerinde olumlu etkiler yapar. Bu çalışmada, öncelikle kentsel dönüşüm kavramsal düzeyde ele alınmakta, ardından tarihsel gelişim ve bazı ülke uygulamalarından söz edilmektedir. Öte yandan Afyonkarahisar ve Aydın illerinde 1994-2008 yılları arasında kentsel dönüşüm kapsamında yapılan çalışmalar temel başlıklarla değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

Urban transformation can be defined as planned, conscious and systematic activities towards whole city or certain settlement areas. At first, this concept was used in northern European countries to describe the construction of housing processes with intervention of governments. These governments had dominant roles in reconstruction of cities which were destroyed because of battles. Urban transformation activities have positive social impacts on the social life. In this study, initially urban transformation is examined at the conceptual level and historical development and then mentioned from the examples of some countries. Morever, transformation activities which were implemented in Afyonkarahisar and Aydın between the period of 1994-2008 have been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :