Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Katılım bankalarının finansal etkinliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
732
DOI :
Özet Türkçe :

Türk finans sistemine 1980’li yıllarda giren katılım bankaları yıllar itibariyle gelisim göstermektedir. 2005 yıl sonu itibariyle bankacılık kesimindeki payını %2.44, toplam mevduatlar içerisindeki payını %3.33 ve toplam krediler içerisindeki payını %4.94 seviyelerine getirmistir. Faizsiz bankacılık islemi yapan katılım bankalarının etkinlik ve verimliliğinin değerlendirmesi önemli görülmektedir. Arastırma çalısmasında etkinlik ölçümü için “Veri Zarflama Analizi” yöntemi uygulanmaktadır. Analizde 5 karar verme biriminin 2001-2005 yılları arasındaki 3 girdi (mevduat toplamı - toplanan fonlar, personel giderleri, faiz giderleri - kar payı giderleri) ve 2 çıktı kalemi (kredi toplamı - kullandırılan fonlar, faiz gelirleri - kar payı gelirleri) kullanılarak uygulama çalısması gerçeklestirilmektedir.

Özet İngilizce :

Participation banks which is coming in to Turkish financial system in 1980s, getting improvement durig years. At the end of year 2005 its share in banking sector is 2.44%, share in total deposits is 3.33% and share in total credits is 4.94%. From this evaluation of influence and productivity of interestless banking operaters participation bank’s is seen significant. In this research study “Data Envelopment Analysis” method is applied for measuring the infuence. In this analysis applying study realised with 5 decision makers’ with 3 inputs (total deposits - funds collected, personel expences, interest expences - profit share expences) and 2 outputs (total credits - funds utilised, interest income - profit share income) used between the years 2001 to 2005.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :