Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 15 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hastanelerde duygusal zekâ-hasta memnuniyeti ilişkisi: isparta il merkezi örneği

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Sağlık Yönetimi Bölümü3, Süleyman Demirel Üniversitesi4, İktisadi ve İdari
Görüntülenme :
969
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında hastane çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri ve yatan hastaların memnuniyet düzeyleri incelenmiş olup; duygusal zekâ ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma Isparta il merkezindeki altı hastanede çalışanları ve bu hastanelerde yatan hastaları kapsamaktadır. Veri toplama işlemi 2 ayrı kitleye, ikişer bölümden ve toplam 27 ve 45 sorudan oluşan 2 anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. İlk kitleye Wong ve Law Duygusal Zekâ Ölçeği (WLEIS), ikinci kitleye ise memnuniyet ölçeği uygulanmıştır. 279 hastane çalışanı, 425 yatan hasta toplam 704 kişilik katılımla gerçekleştirilen araştırmada sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri ve yatan hastaların memnuniyet düzeyleri ölçülmüş boyutlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Duygusal zekâ ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek amacıyla araştırma kapsamındaki hastanelerin servisleri temel alınmıştır. Her bir serviste çalışanların duygusal zekâ boyutlarından aldıkları puanlar ile o servislerde yatanların hasta memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı Spearman Korelasyon Analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda duygusal zekâ alt boyutları ile hasta memnuniyeti boyutları arasında ilişki olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, its aimed to research emotional intelligence levels of hospital employees and patient satisfaction levels; thus measure the relation between emotional intelligence and patient satisfaction. This research is conducted in city center of Isparta covering six hospital staff and their patients. Data collection process is gained through 2 groups by the form of 2 surveys consisting two parts each. Wong&Law Emotional Intelligence Scale (WLEIS) is applied to the first group and satisfaction scale is applied to second one. Finally, the relation between emotional intelligence dimensions and inpatients' satisfaction is studied.In the context of study, in order to display the relation between emotional intelligence and inpatient satisfaction, the hospital clinics are set as base. By Spearman Correlation Analysis, it is researched whether there is a relation between the emotional intelligence dimension scores of each employee of the clinic and satisfaction levels of inpatients of the clinic. Results of the analysis have shown that emotional intelligence sub-dimensions have relation with patient satisfaction dimensions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :