Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 10 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global finansal sistem etkileşimiyle türkiye’nin türev piyasa görünümü

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
616
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz dünyasında ülkelerin en büyük mücadelesi hakim ekonomik güç olabilmek üzerinedir. Finansal sistemde yaşanan hızlı teknolojik gelişim ve değişim, her geçen gün ülkelerin birbirine daha çok bağımlı olduğu bir ekonomik düzen yaratmakta ve yatırımcıların karşı karşıya olduğu riskleri çeşitlendirmektedir. Bu süreçte finansal sistemi etkileyen temel değişkenlerin başında türev piyasalar gelmektedir. Türev piyasalar, özellikle 1990’lı yıllardan sonra tüm dünyada hızlı bir biçimde gelişerek, bireysel ve kurumsal yatırımcılar için hayati önem taşımaya başlamıştır. Temel fonksiyonları doğrultusunda kullanıldığında, ekonomik sistemin işleyişini kolaylaştıran, daha istikrarlı bir yapıya dönüştüren ve etkin bir risk yönetimi sağlayan bu piyasalar; spekülasyon amacıyla kullanıldığında, yatırımcılarının büyük kazanç ya da kayıplarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Çalışmada global finansal sistem türev ürün bazlı değerlendirilmiş ve Türkiye’nin türev piyasa görünümü ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Nowadays, countries are struggling on being dominant economic potential. The rapid technological development and change appearing in the financial system create an economic order in which countries are more dependent to each other every passing day and diversify the risks of investors. In this process, derivative markets become the main basic variable affecting financial system. Derivative markets together with their fast developments especially after 1990s in the world have great importance for individual and institutional investors. In fact, when they are used according to their main functions, they ease the process of economic system, transform it to more stable structure and provide efficient risk management. If they are used for the aim of speculation, they can cause big earnings or losses for investors. In this study, global financial system related with derivative products is evaluated and the situation of derivative markets in Turkey is presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :