Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çimento sektöründe göreceli etkinsizlik alanlarının veri zarflama yöntemi ile tesbiti

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)na kote olan çimento sektöründeki işletmelerin, girdi yönlü Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. VZA yönteminde kullanılan girdi ve çıktı değişkenler temel analiz yönteminde kullanılan oranlardan oluşmaktadır. Çimento sektöründeki işletmelerin etkinlikleri 2006 bilançoları kullanılarak Win4deap paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, çalışmaya dahil edilen 17 işletmeden 7 tanesinin göreceli olarak tam etkin olduğu belirlenmiştir. Etkin olmayan işletmelerin etkin olabilmeleri için girdi ve çıktı değişkenlerinin potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to compare efficiency of cement industry firms listed on Istanbul Stock Exchange bu using input oriented Data Envelopment Analysis (DEA). The variables uses in the analysis are composed of aset of finansial ratios. The efficiency of firms in cement industry is analysed by using the Win4deap package program for the period 2006. The result of the study show that out of the 17 firms analysed, only 7 of them are found to be relatively full efficient. For the inefficient firms, potential improvement values of input-output variables are detemined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :