Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2000li yıllarda türkiyede uygulanan maliye politikalarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
633
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, 2000-2006 döneminde Türkiye'de uygulanan maliye politikalarının ana çizgileri ortaya konulmuş ve programın mali uyum kabiliyeti ile kalitesi değerlendirilmiştir. Buna göre, bu dönemde Türkiye'de izlenen maliye politikalarının yönünü ve başarısını daha çok ekonominin içinde bulunduğu konjonktürel dalgalanmalar ve programların başlangıç koşulları belirlemiştir. Nitekim 2000'li yılların hemen başında Türkiye'de yaşanan makro ekonomik istikrarsızlıklar büyük bütçe açıklarına ve yüksek kamu borç stokuna yol açmış ve uygulanan istikrar programının mali uyum kabiliyetini önemli ölçüde bozmuştur. Bunun sonucunda ise bütçeden eğitim, sağlık ve kamu yatırımları gibi büyümeyi destekleyici kamu harcamalarına eskisine göre daha az kaynak ayrılmıştır. Bu durum ise maliye politikalarının kalitesini olumsuz etkilemiştir. Ancak ilerleyen yıllarda özellikle gelirler cephesinde alınan tedbirler ile, kamu gelirleri arttırılmış ve bozulan mali denge belli ölçüde düzeltilmiştir. Tüm bu gelişmelere rağmen ilgili dönemde maliye politikalarının kalitesi arttırılamamış ve kamu kesiminin net değerinde artışa yol açacak tedbirlere başvurulmamıştır.

Özet İngilizce :

This study emphasizes the main structure of fiscal policies applied in Turkey periods 2000-2006 and evaluates the quality of these policies as well as adjustability of the program. It can be concluded from the study that the direction and success of the fiscal policies underfollen in Turkey during this period were determined by conjuncturel fluctuations encountered by the economy, and the starting conditions of the programs. In fact, macroeconomic instabilities experienced in Turkey at early 2000s lead to high budget deficits, and excessive public debt stocks and distorted the adjustability of the existing stability program substantially. As a result of this, fewer resources allocated to government spendings supporting growth such as education, health, and public investments from the budget comparing to previous years. In such a case, quality of the fiscal policies were affected negatively. However, in following years, with some measurements, especially related to, public revenues were increased and distorted fiscal balance was improved to some degree. But in spite of these developments, quality of fiscal policies could not be improved or radical measurements which could increase net value of public sector were not resorted to.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :