Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vadeli alım-satım işlemlerinin tekdüzen muhasebe sistemi ve muhasebe standartları açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

İşletmelerde doğru finansal raporlama, başta işletme yönetimleri olmak üzere herkes için son derece önemlidir. İşletme faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin ve katlanılan giderlerin doğru ve gerçeğe uygun olarak ölçülmesi, kaydedilmesi ve raporlanması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Vadeli alış satış işlemlerinde işlem bedelinin bir kısmı da faizden (vade farkı) oluşmaktadır. Bu çalışmada, vadeli alım satım işlemlerinden doğan vade farklarının muhasebe standartlarına göre ne şekilde işleme tabi tutulacağı konusu ele alınmıştır. Öncelikle vadeli işlemlerden doğan vade farkının mevcut muhasebe uygulamaları (THP) ve vergi mevzuatı karşısındaki durumu açıklanmış daha sonra da Türkiye Muhasebe Standartlarına uyum kapsamında neler yapılması gerektiği konusu incelenmiştir. İşletmelerin faaliyet sonuçlan üzerinde büyük etkiye sahip vade farklarının ayrıştırılması ve muhasebe kayıtları örnekler yardımıyla açıklanmıştır. Standarda uyum kapsamında THP'ye bazı yeni hesapların ilave edilmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Accurate financial reporting in enterprises is very important particularly for business management as well as for everyone. Revenues from operating activities and incurred expenses as a true and fair measurement, recording and reporting pose to be crucial in this respect. Term used in sales transactions from the forward transactions consists of a portion of interest. In this study, interest arising from forward transactions in accordance with accounting standards will be analyzed in what has been discussed. First of all, interest arising from forward transactions is explained with regard to current accounting practices (THP) and tax regulation, and then the adjustments, which might be implemented within the scope of Turkish Accounting Standards, is investigated. Decomposition of interest that have great impact on the outcome of the operations of enterprises and accounting records are explained by the help of examplary cases. To the extent of compliance standards the necessity of adding some new accounts to THP are emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :