Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretiminde sözlük kullanimi ve sözlükçülük

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi1
Görüntülenme :
1099
DOI :
Özet Türkçe :

Dil  insan  topluluklarını  bir  araya  getirip,  millet  olma  bilincini  veren  en önemli araçlardan  biridir.  Canlı  bir  varlık  olduğu  için  dil,  zaman  içinde değişmeye  ve gelişmeye  gebedir.  Bu  değişmenin  sancılı  geçmemesi  için dilin anlama ve anlatma imkânlarını sağlayan kelimelerin tümünü içinde barındıran  sözlüklerin oluşturulması  gerekir.  Oluşturulan  sözlüklerin  dile sağladıkları yararların başında dildeki kelimelerin anlamlarını kayıt altına alması  ve  bu  kelimelerin  yanlış kullanılmasının  önüne  geçmesi gelmektedir. Zengin  bir  kelime  hazinesine sahip olan  öğrenciler  kendilerini  iyi  ifade ettikleri gibi, daha fazla kelimeyle düşünüp düşüncelerini akıcı, tutarlı bir şekilde  karşısındakilere  iletirler.  Kelime  hazinesi fakir  olan  öğrenciler  ise iletişimde sorun yaşarlar. Az kelime ile düşünüp konuştukları için vermek istedikleri  mesajı  doğru  bir  şekilde  iletemezler. Sanatçılar  ve  yazarlar zengin  bir  kelime  hazinesine  sahip  oldukları  için  özgün eserler  ortaya koymuşlardır. Kelime hazinesinin bireylere getirileri, bu eserler sayesinde anlaşılmaktadır.  Kelime  dağarcığının  geliştirilmesinin  öğrencilere yapacağı  katkının  farkında  olan  eğitimciler  ilköğretim  Türkçe  Öğretim Programı’nda kelime hazinesinin geliştirilmesine yer vermişlerdir. Bu nedenle ilköğretimde Türkçe dersleri temel olarak anlama ve anlatma üzerine  kurulmuştur. Öğrencilerin  kendilerini  iyi  ifade  edebilmeleri  için anlama  ve  anlatmada  sıkıntı  yaşamamaları  gerekir.  Bu  sorunla karşılaşmamaları  için  öğrenciler  zengin  bir kelime  hazinesine  sahip olmalıdırlar.  Öğrencilerin  kelime  hazinesinin geliştirilmesinde başvurulacak  en  temel  kaynak  değişik  kullanım  amaçlarına göre hazırlanmış sözlüklerdir. Dilin  temel  kaynaklarından  olan  sözlüklerin kullanım  amaçlarına  göre hazırlanmış  birden  çok  türü  vardır.  Bu  çalışmanın amacı  Türkçe öğretiminde  kullanılan  sözlük  türlerini  ve  sözlük  kullanımının nasıl olduğunu tespit etmek, sözlük ve sözlükçülük hakkında bilgi vermektir.

Özet İngilizce :

Language is one of the most important tool that consolidates people and provides the concious of being nation. Because of being alive, language always  change and  improve  itself.  Not  to  suffer  from  this  change,  it  is necessary  to  form  words  that  contain  and  give  opportunity  in understanding  and  explaining  well.  These  words  that  formed  well  have more benefits, the important one is the  meaning of words be registered and this prevents the incorrect usage of words. The  students that  have  on  efficent  vocabulary  not  only  express themselves  well  but  also they  think  a  lot  of  words  during  the  speaking and they express their thoughts fluently and inconsistently. The students that  don’t  have  enough  vocabulary  have diffuculty  in  expressing themselves  or  communicating  with  others.  They  don’t  give  the  right message  to  listener  because  they  think  or  use  only  a  few  words  and  it may  not  be  enough  for  listeners.  Writers  and  artists  have  on  efficent vocabulary  thanks  to  this  they  have  created  an  original  products  or works.  Thanks  to  this,  people  recognize  the  importance  of  vocabulary. Educators  who  are  aware  of  the  importance  of  developing  students’ vocabulary  have  included  the  improvement  of  vocabulary  in  Turkish Teaching Program.For this reason Turkish lessons are formed in primary education as a basis of understanding and explaning. It is necessary that student do not have any problems in understanding and explaning for expressing themselves well. Students  should  have  a  rich  vocabulary  to  not  to  suffer  these problems. The main source to be applied in the development of students’ vocabulary is dictionaries prepared for different purposes of usage.There  are many types of dictionaries, the main sources of the language, which are prepared according to purposes of usage. The aim of this study is to determine types of dictionaries used in  Turkish teaching and how the  usage  of  usage  of  a  dictionary  and  to give information  about dictionaries and lexicography.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :