Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe derslerinde dil bilgisi konulari öğrenilirken kullanilan öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1
Görüntülenme :
777
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  araştırmada,  ilköğretim  8.  sınıf  öğrencilerinin  Türkçe  dersinde  dil bilgisi konularını  öğrenirken  sınıf  ortamında  kullandıkları  öğrenme stratejilerinin  neler olduğu  belirlenerek  bu  stratejileri  ne  düzeyde kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarama modeline uygun olarak yapılan araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan öğrenme stratejileri anket formu  ile toplanmış ve öğrencilere bire bir görüşme yolu ile  uygulanarak  veriler  elde  edilmiştir. Araştırma  verilerinin  analizinde frekans,  yüzde,  aritmetik  ortalama  ve  standart  sapma  değerleri kullanılmıştır.  Araştırmanın  sonucunda,  İlköğretim  8.  sınıf  öğrencilerinin Türkçe dersinde dil bilgisi öğrenirken sınıf ortamında dikkat stratejilerini, zihinsel  tekrar  stratejilerini,  gruplama  stratejilerini,  örtük  ve  açık  tekrar stratejilerini, bellek  destekleyici  stratejileri,  geri  getirmeyi  artırıcı stratejileri  ve  yürütücü  biliş stratejilerini  her  zaman  kullandıkları;  bunun yanında  eklemleme,  örgütleme  ve güdüleme  stratejilerini  ara  sıra yaptıkları tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In  this  research,  it  was  aimed  to  determine  the  learning  strategies employed in  classroom  environments  in  Turkish  language  courses  by elementary education  eighth-grade  students  while  learning  grammar subjects, and to determine the extent to which they use these strategies. Data  of  the  research, which  was  carried  out  in  line  with  the  scanning model, were collected through the learning strategies questionnaire form prepared  by  the  researcher.  This  form was  administered  to  students  in one-on-one  interviews.  In  the  analysis  of  the data;  frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation values were used. It was determined in the research that elementary education eighth-grade students  always  use  attention  strategies,  mental  repetition  strategies, grouping strategies,  implicit  and  explicit  repetition  strategies,  memory support  strategies, strategies  to  improve  recalling,  and  metacognition strategies;  whereas  they sometimes  use  the  strategies  of  attaching, organization and motivation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :