Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 9

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Taraftarların spor kulüplerindeki lisanslı ürün pazarlama faaliyetlerine ilişkin tutulan takım değişkenine göre satın alma tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü1, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu2
Görüntülenme :
991
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının tutulan takım değişkenine göre lisanslı ürün satın alma tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2100 taraftar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada araştırmacı tarafından hazırlanan güvenirlik katsayısı Cronbach Alpha .783 olan 33 madde ve 5 alt boyuttan oluşan anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Fenerbahçe taraftarlarının çocuklar için özel olarak üretilen lisanslı ürünleri satın aldıkları, Beşiktaş taraftarlarının ulaşımı kolay ve büyük mağazalar içerisinde bulunan lisanslı ürün satılan mağazalardan takımlarının lisanslı ürünlerini satın aldıkları, Galatasaray taraftarlarının lisanslı ürün satılan mağazalarda çalışan personellerin davranışlarından memnun kaldıkları için lisanslı ürün satın aldıkları ve Trabzonspor taraftarlarının ise; çocuklarının büyüdükleri zaman başka bir takım taraftarı olmamaları için onlara kendi tuttukları takımın lisanslı ürünlerini satın aldıkları tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study was carried out to investigate their attitudes to purchase licensed products according to their held team variability of the Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray and Trabzonspor fans. The study was conducted on the 2100 fans.In the study a questionnaire prepared by researcher was applied which has areliability co-efficient of Cranbach Alpha 783 and which is formed of 33 items and 5 sub-dimensions. In accordance with the data obtained, it has been identified that Fenerbahce fans have purchased for children in specially produced licensed products, Besiktas fans have purchased their team's licensed products from the big stores which have easy Access Galatasaray fans have purchased the licensed products as they are satisfied with the attitude maintined by the store staff and Trabzonspor fans have purchased their own team's licensed products when their children grow up not to be another team supporter, obtained in accordance with the data to prevent their children to be other teams supporters when they grow up.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :