Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmeni adaylarinin türkçe öğretimi dersine ve türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1, Arş. Gör. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
947
DOI :
Özet Türkçe :

Bireyler, ailesinden ve yakın çevresinden öğrendiği ana dili aracılığı ile içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve çevresiyle etkileşim kurar. Ülkemizde de ana dili olarak Türkçe, Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen Türk Dil Devrimi ile eğitim ve bilim dili olarak kabul edilerek öğretimine de büyük önem verilmeye başlanmıştır. Türk eğitim sistemi içinde Türkçe öğretimi tüm dersler aracılığıyla yapılsa da asıl öğretim sorumluluğu Türkçe derslerindedir. Türkçe öğretiminin etkili ve işlevsel olması ilkokulda sınıf öğretmenlerinin sorumluluğundadır. Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin bu konuda yetkin olmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusunda kendi yeterliliklerine ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel yöntemle gerçekleştirilen araştırmaya Türkçe öğretimi dersini almış 103 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Araştırma verileri, Türkçe öğretimi ile ilgili 9 açık uçlu sorunun yer aldığı yapılandırılmış yazılı görüşme formu yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmeni adaylarının fakültedeki Türkçe öğretimi dersini işlevsel buldukları, Türkçe öğretimi yaparken dil bilgisi konularının öğretiminde zorlanabilecekleri ve Türkçe öğretimi konusunda kendilerini yeterli gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Through the language acquired from family and the immediate milieu, each individual learn the cultural codes of the society she/he is raised and get interaction with the community. Turkish has become that language of our official language of education and science following Turkish Language Reform in the early Turkish Republic Period. From then, the education of Turkish has been of prime importance too. Although the education of Turkish is provided via all courses in Turkish education system, primary burden and charge pertains to Turkish language courses. It is under the responsibility of primary school teachers in the initial step of primary education to provide an efficient and functional education of Turkish. Thus, it is of vital significance for primary school teachers to be proficient and competent. This study objects to introduce the views of primary school teacher candidates as to Turkish education courses and their own level of proficiency to teach Turkish. 103 prospective teachers participated in the study which was conducted with a qualitative method. The data was collected by the help of a questionnaire including open-ended 9 questions in total. The data of the study was analyzed with a descriptive method. According to the findings, pre-service teachers find Turkish education course functional, they state that while they teach grammar topics, they may get difficulty, however they are proficient enough to provide Turkish education courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :