Müzik Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Deneyim, Tutum Ve İnançları

...
Anahtar Kelimeler:

Multıcultural Experıences, Attıtudes, And Belıefs Of Preservıce Musıc Teachers

...

93684 23010

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklara Verilen Seramik Eğitimi ve Uygulamaların Değerlendirilmesi

Melahat Altundağ, Mustafa Ural, Emine Eratay, Yasemin Aydoğan

Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Değerlendirmeye Yönelik Yeterlik Algılarının İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)

Dilek YARALI

Hedef Kurami Kapsaminda Beklenen ve Gerçekleşen Yönetici Davranışları

Hüseyin Arslan, Süleyman Göksoy

Türkiye’de Karşılaştırmalı Tek Denekli Araştırma Modellerinin Kullanıldığı Araştırmaların İncelenmesi

Serdar Sönmez, Mehtap Kot, Elif Sazak Pınar

Ses Eğitimi Alan Kadınların Menstrual Döngü -Menstrual, Folliküler Ve Premenstrual Evre- Ses Özellikleri

Satı Doğanyiğit, Nalan Yiğit, Kayhan Öztürk

Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi

Caner Özdemir, Tolga Erdoğan

Farklı Yaş Kategorilerinde İlkokula Başlayan Öğrencilerin Okul Olgunluğu Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okula Uyum Problemleri

Hasan Basri Gündüz, Nesrin Özarslan

Yöresel Müzik Kültürünün Yaşatılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Kars İli Örneği

Fatma Ceyda Çınardal, Levent Çınardal, Aşkın Çelik

6-12 Yaş Orta-Ağır Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar İçin Ritim Uygulamaları

Atilla Coşkun Toksoy, Şükran Başar

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri ve Öğretmenlik Eğitimi ile İlgili Beklentileri

Salih Çakır, Recai Akkaya