Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Difüzyon ve osmoz kavramlarina yönelik tani testi geliştirilmesi ve uygulanmasi

Yazar kurumları :
Yrd. Doç. Dr. Adıyaman Üniversitesi1, Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi2
Görüntülenme :
859
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada lise öğrencilerinin difüzyon ve osmoz konularıyla ilgili alternatif kavramlarının belirlenmesine yönelik bir teşhis testinin geliştirilme ve uygulanma süreci betimlenmiştir. Test geliştirme süreci üç temel adımdan oluşmaktadır: Bu adımlar; testteki konu alanlarının belirlenmesi, öğrencilerin alternatif kavramlarının belirlenmesi ve testin geliştirilmesidir. Alternatif kavramlar, literatüre ek olarak, açık uçlu sorular içeren çoktan seçmeli bir test ile belirlenmiştir. Testin bu ilk taslağı üç farklı liseden toplam 119 dokuzuncu sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bu uygulamadan ve literatürden elde edilen veriler, test maddelerinin ikinci aşamalarının geliştirilmesinde kullanılmıştır. Böylelikle son halini alan test 9. sınıftan 90 ve 10. sınıftan 73 olmak üzere toplam 163 Anadolu Lisesi öğrencisine uygulanmıştır. Testin güvenirlik katsayısı 0.62, ortalama zorluk indeksi 0.55 ve ortalama ayırıcılık gücü 0.41 olarak hesaplanmıştır. Testin uygulamasından elde edilen sonuçlara göre ise lise öğrencilerinin difüzyon ve osmoz kavramlarıyla ilgili çok sayıda alternatif kavramlarının olduğu belirlenmiştir. 

Özet İngilizce :

In the study, it was described the process of development and application a diagnostic test identifying and documenting students’ alternative conceptions related to diffusion and osmosis. The test development procedure had three general steps: defining the content boundaries of the test, identifying students’ alternative conceptions, and instrument development. Alternative conceptions were derived from a multiple-choice test which also required free responses in addition to literature. This first draft of the test was applied to 119 ninth graders from three different high schools. The alternative conceptions gathered from this administration and literature was used for developing second tiers of the items. In this way, the final version of the test was clarified and applied to 90 ninth and 73 tenth graders at Erzurum Anatolian High School. The reliability coefficient for the whole test is 0.62, average difficulty index is 0.55, and average discrimination power is 0.41. According to the results revealed from application of the test, high school students had many alternative conceptions on diffusion and osmosis. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :