Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocuk yazininda ‘bilgilendirici metin’ olarak ‘köşe yazisi’

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi1
Görüntülenme :
918
DOI :
Özet Türkçe :

Bu  çalışmada,  çocuk  edebiyatı  literatüründe  kendine  tam  olarak  yer
bulamamış,  çocuğa  göreliği  sorgulanan  bilgilendirici  metin  türlerinden
“köşe yazıları” sorunsallaştırılmıştır. Taranan çocuk edebiyatı kitaplarının
büyük kısmında köşe yazılarına yeterince değinilmemiştir. Köşe yazılarını
konu  edinen  kitaplarda  ise  köşe  yazıları  çok  fazla  ayrıntılı
incelenmemiştir.  Ayrıca  alan  yazınında  “köşe  yazıları”  yerine  daha  çok
“fıkra”  adlandırması  kullanılmaktadır.  Çocuk  edebiyatı  üzerine  kaleme
alınmış  kuramsal  eserlerin  fıkra  bölümünde  ise  genellikle  tanımla
yetinilmiş daha çok halk edebiyatı ürünü olan fıkra konu edilmiştir.
Çalışmada,  çocuk  edebiyatı  kavramı  üzerinde  durulmuş,  edebiyat-çocuk
edebiyatı  ayrımı  tartışılmıştır.  Çocuk  edebiyatının  anadil  öğrenimine
katkısı da araştırma konusu edilmiştir. Bunun yanında köşe yazısı türünün
genel  özellikleri  verilerek  köşe  yazılarının  çocuğun  bedensel,  ruhsal,
zihinsel  ve  dil  gelişimine  katkısı  vurgulanmıştır.  Daha  sonra  ilköğretim
ikinci  kademe  Türkçe  ders  kitaplarında  köşe  yazısı  türüne  ne  kadar  yer
verildiği  sorusu  cevaplanmaya  çalışılmıştır.  Çalışmanın  sonunda
ilköğretim  ikinci  kademe  Türkçe  öğretim  programı  bağlamında  temakazanımlar gözetilerek ders kitabında yer alabilecek bir köşe yazısı metni
oluşturulmuştur. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, column which cannot be found a place to itself in the child
literature  and  which  is  a  type  of  informative  text  of  which
appropriateness is questioned to child is taken as a question. In most of
the books that were scanned, “column” is not  mentioned sufficiently, in
the  books  in  which  “column”  is  mentioned,  it  is  not  studied  in  detail.
Columns take  its place under the title of anecdote in the literature. In the
theoretical  works  written  about  child  literature,  anecdote  part  is  just
defined, and anecdote is mentioned as a type of folk literature.
In  this  study,  the  concept  of  the  child  literature  is  emphasized,  and  the
distinction between literature and child literature is discussed. Moreover,
the contribution of column to the development of  child’s physical, mental
intellectual,  and  language  development  is  emphasized  by  giving  the
general properties of column type of writing. Later, the question of how
much the column type of writing emphasized in the Turkish course books
is  tried  to  be  answe red.  At  the  end  of  the  study,  a  text  of  column  is
written in the context of second level of primary Turkish programmes by
taking  the  themes  and  outcomes  into  consideration.  In  this  study,
screening model is used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :