Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güncel türkçe sözlük te kasap sözcükbirimi üzerine bir derlem araştırması

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
810
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada derlem dilbilim (corpus linguistics) ilke ve yöntemleriyle oluşturulmuş özel bir "araştırma derlemi‟ üzerinden "kasap‟ sözcükbiriminin Türkiye Türkçesindeki görünümleri üzerinde durulacaktır. "kasap‟ sözcükbirimi Güncel Türkçe Sözlük‟te (GTS) isim ve sıfat olarak etiketlenmiştir. Bu sözlükbirimsel tanımlıktan yola çıkılarak "araştırma derlemi‟nden söz konusu sözcükbirimin Türkiye Türkçesi Yazın Dili‟ndeki kullanımları belirlenecek ve derlem sorgusuna göre "kasap‟ sözcükbirimi yeniden yapılandırılacaktır. Çalışmada öncelikle söz konusu derlemden sözbirimleştirme (lemmatizing/lemmatization) uygulamasıyla "kasap‟ sözcükbiriminin tüm çekimleri (isim çekim biçimleri) listelenecek, "kasap" sözcükbiriminin dizgesel nitelikleri ve bir isim olarak "kasap" sözcükbiriminin dizgelerde tamlayan ve tamlanan ile birliktelik kullanımları ve eşdizimliliği üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

In this study, we will focus on the lexeme of "butcher‟s aspects in Turkey Turkish by using a "research corpus‟ which is complied with the principles and methods of corpus linguistics. In Güncel Türkçe Sözlük "butcher" has been defined as "noun‟ and "adjective‟. Depending on these definitions the usages of the lexeme of "butcher" will be determined basis of "research corpus‟ in Turkey Turkish Literary Language and it will be reconstructed according to the corpus queries. In the study, firstly it will be listed the lemmatization of "butcher" by using the "research corpus‟, then it will be examined the systematic features, genitive and determination features of it and also co-occurrence and collocation structures of the lexeme of "butcher".

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :