Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

AMACI Türkiye’deki örgüt ve yönetim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına disiplinlerarası bir bakış açısıyla katkı sağlamak, araştırmacıları bu yönde özendirmek.

KAPSAMI Örgüt-Yönetim Kuramı, Örgütlerde Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji ve Stratejik Yönetim, Uluslararası Yönetim.

YÖNELİMİ Görgül ve kuramsal çalışmalar.

Yönetim Araştırmaları Dergisi, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.