Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yardım ve Dayanışma Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Yardım ve Dayanışma, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılından itibaren 6 Aylık olarak yayınlanan bilimsel bir dergidir.
Derginin amacı başta yoksulluk ve sosyal yardımlaşma alanları olmak üzere sosyal politikanın her alanında ülkemizdeki düşünsel gelişimi hızlandırmak, teori ile uygulamada yer alan tarafları akademik bir çerçevede bir araya getirmektir. Bu bağlamda, sosyal politika alanında kamu kesimi ile akademik kesim, teorisyenlerle uygulayıcılar arasında ortak bir dil oluşturmak ve yapıcı bir akademik zeminde farklılıklarını koruyarak bu kesimlerin birbirlerini zenginleştirmelerine vesile olmak en önemli beklentimizdir.
Bu anlamda, yoksullukla mücadele misyonuna sahip olan Genel Müdürlüğümüzün bu alandaki faaliyetlerini uzmanlaşmaya dayalı ve bilimsel bir çerçevede sürdürmesi anlamında "Yardım ve Dayanışma" dergisinin önemli bir rol üstleneceğine inanmaktayız.