Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Trafik ve ulaşım her bir vatandaşımızın farklı seviyelerde içinde bulunduğu ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ve birçok bilim dalının kesiştiği bir alandır. Günlük hayatımızı ve yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen trafik ve ulaşım güvenliğini ve kalitesini artırmaya yönelik politikalar, uygulamalar ve stratejiler geliştirmeye, alternatif çözümler üretmeye ve önermeye yönelik bilimsel çalışmalar yapılması gerektiği ortadadır. Ancak, ülkemiz geneline bakıldığında bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların sınırlı sayıda olduğu, yapılan çalışmalarında farklı akademik alanlar içerisinde dağınık bir durumda bulunduğu, mevcut dergilerinde akademik ilkelerden uzak bir görüntü sergilediği görülmektedir. Dolayısıyla, trafik ve ulaşım güvenliği konusu ile ilgili farklı disiplinleri bir araya getirecek güvenilir ve akademik bir platforma ihtiyaç duyulduğu açıktır. Bu alanda çıkarttığımız Uluslararası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi bu ihtiyaçları karşılayacak disiplinler arası bir tecrübe ve bilgi paylaşımı alanı işlevi görmektedir. Aynı zamanda, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için alternative çözümlerin ortaya konduğu, referans özelliği taşıyan bir dergi özelliği taşımaktadır. Derginin planlanan amaçları hedef kitlesiyle ilişkilendirilerek aşağıda belirtilmiştir. a) Akademisyenler: Dergimiz aracılığı ile trafik ve ulaşım alanının farklı yönleri (psikoloji, halk sağlığı, otomotiv, şehir ve bölge planlaması, altyapı ve mühendislik, denetleme, eğitim vb.) üzerine çalışan akademisyenler için ortak bir platform olacak, bu alanda yapılacak akademik çalışmaları yakından takip edebilme ve kendi fikirlerini yayınlatarak ilgililerle iletişim kurabilme imkanı bulabileceklerdir. b) Politika Yapıcılar: Trafik ve ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik politikalar, stratejiler, programlar, çağdaş yaklaşımlar ve alternatif çözümleri takip edebilme imkanı bulacaklardır. c) Uygulayıcılar: Dergimiz trafik ve ulaşım güvenliğini artırmayı amaçlayan kolluk ve diğer birimlere akademik manada destek verecek ve onların uygulamalarını daha üstün ve etkili hale getirebilecek akademik takviye sağlanacaktır. Ayrıca, uygulayıcılar farklı uygulama ve tecrübeleri görebilme ve kendi görev alanı içerisinde uygulama imkanı bulabileceklerdir.