Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Dergi hakkında bilgi.

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 2008 yılında yayına başlayan elektronik (e – journal) bir sosyal bilimler dergisidir. Dergide yayınlanan tüm yazılar akademik ve bilimsel araştırmalara dayalıdır.

JASSS, tek bir alana hitap eden sosyal bilim dergisi değildir. Sosyal bilimlerin her alanı, tüm zaman ve mekanlar derginin konuları dahilindedir.

JASSS\\'da yazılan makaleler tamamen bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Makaleler bazı sayılarda dosya konular halinde yayınlanmaktadır.

JASSS, bir dünya dergisidir. Elektronik bir dergi olması hasebiyle dünyadaki ilgili tüm araştırmacıların kolayca ulaşabildiği bir dergidir. Bunun yanı sıra yapılacak baskılarla da derginin birer nüshası kütüphanelere ulaştırılmaktadır.

JASSS, üçer aylık periyotlarla Mart, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört defa yayınlanır. Her yıl Mart sayısı tarih bilimine hizmet etmiş bir tarihçinin adı ile yayınlanır. Bunun yanında her yılın Ekim sayısı da misafir bir editor tarafndan özel bir konu ile yayınlanmaktadır.

JASSS\\'da başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca makaleler yayınlanabilmektedir.

JASSS, resmi bir özelliği olmayan bilimsel bir dergidir. Hiçbir kurum ve kuruluşla organik bağı olmadan yayınına devam etmektedir.