Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sosyoekonomi Dergisi bilimsel, hakemli ve süreli bir yayın organıdır. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa Ekonomisini ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi  PEGEM tarafından yayınlanmaktadır.

Sosyoekonomi Dergisinde sadece ekonomi üzerine değil, aynı zamanda kamu maliyesi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, hukuk ve sosyoloji üzerine yapılan çalışma ve araştırmalar da yayına kabul edilmektedir. Dergimiz hem basılı olarak ve hem de internet üzerinden yayınlanmaktadır.