Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi alanlarında makaleler yayınlanmaktadır. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir “hakem ve danışma grubu” mevcuttur. Editörlüğümüze gelen makaleler, bir ön incelemeden sonra hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki, gerektiğinde (Hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda) üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçmekte ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Derginin amacı alanında önde gelen konuların yayınlandığı bir dergi olmaktır.