Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi

Dergi hakkında bilgi.

Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN 1300-4832) Pegem A Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.