Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

International Review of Economics and Management (IREM)

Dergi hakkında bilgi.

International Review of Economics and Management (IREM), yılda iki kez yayınlanan, iktisat, işletme, finans ve yönetimin tüm alt disiplinlerindeki bilimsel çalışmalar için akademik bir platform sunan, uluslararası, hakemli bir akademik dergidir. IREM'de araştırma, metodolojik ve teorik makaleler yayın için kabul edilmektedir. Başlıca amacı, dergi kapsamındaki konularda fikri çoğulculuğu desteklemek ve kaliteli makalelere hızlı erişim imkânı sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, dergi açık erişim politikası izlemekte ve dergi içeriğini ücretsiz ulaşılabilir kılmaktadır. IREM'de daha önce herhangi bir dergide yayınlanmamış ya da yayın için başvurulmamış "özgün makaleler" yayın sürecine girebilir. Öngörülen kaliteye sahip inceleme yazıları da, yayın için kabul edilmektedir. İnceleme sürecinin 6 hafta içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Açık Erişim” politikamızla uyumlu olarak, gönderilen çalışmalardan herhangi bir sunum ve yayın ücreti talep edilmemektedir. IREM yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında çıkartılmakla birlikte, danışma kurulunun kararıyla yılda iki kez özel sayı da yayımlayabilir. Her bir sayıda en az üç, en çok on makale bulunacaktır. Yayın için dergimize gönderin tüm makaleler, öncelikle editör tarafından değerlendirildikten sonra, alan editörlerine aktarılır. Alan editörlerinin seçeceği iki hakeme makaleler gönderilir. Dergimiz hakem değerlendirme sürecinde çift kör hakemlik süreçleri tercih etmektedir. IREM'in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makalelerde 250 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce özetler olmalıdır. İngilizce gönderilmiş makalelerde İngilizce özet yeterlidir. Her makalede özetten sonra çalışmayı temsil edebilecek en az üç adet anahtar kelime bulunmalıdır.